Svarīgākie datumi

2024./2025. AKADĒMISKAIS GADS
 

Dokumentu iesniegšana notiek attālināti zemāk norādītajos laikos:

Reģistrējoties studijām, reflektants aizpilda elektronisko pieteikumu RSU Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un pievieno Noteikumos un to pielikumos noteikto dokumentu datnes (turpmāk arī – dokumenti [vai attiecīgo dokumentu nosaukumi]) uzņemšanai studiju programmā, kā arī dokumentus, kas apliecina reflektanta īpašās tiesības vai statusu.

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 

NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJAS:
 •  Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 22.-24.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 24.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 25.-26.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju sākums: 7.oktobris
   

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "FIZIOTERAPIJA":

PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 • Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 10.-13. un 15-16.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
                                                                               (ieskaitot sestdienu, 13.jūliju)
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 19.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 25.jūlijs un 26.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju sākums: 2.septembris
   

NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 •  Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 22.-24.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 24.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana:  25.-26.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju sākums: 2.septembris

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VESELĪBA, FIZISKĀ AKTIVITĀTE UN DROŠĪBA":

PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:


NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 •  Dokumentu iesniegšana: 
  Ziemas uzņemšana: 2024.gada 25.-26.janvāris, plkst 9.00-12.00 
  Vasaras uzņemšana: 2024.gada 22.-24.jūlijs, plkst 10.00-17.00

   
 •  Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiski un mutiski): 
  Ziemas uzņemšana: 2024.gada 26.janvāris, plkst 12.00-14.00
  Vasaras uzņemšana: 2024.gada 24.jūlijs, plkst 10.00-17.00
   
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 
  Ziemas uzņemšana: 2024.gada 26.janvāris
  Vasaras uzņemšana: 2024.gada 24.jūlijs

   
 •  Studiju līgumu slēgšana:  
  Ziemas uzņemšana: 2024.gada 26.janvāris, plkst 16.00-14.00
  Vasaras uzņemšana: 2024.gada 25.-26.jūlijs, plkst 10.00-17.00

   
 • Studiju ilgums:
  apakšprogrammā “Sporta un veselības skolotājs”:
  nepilna laika klātienē - 4 gadi un 6 mēneši
  apakšprogrammā “Sporta, veselības un valsts aizsardzības mācības skolotājs”: 
  nepilna laika klātiene - 5 gadi un 6 mēneši
 •  Studiju sākums: 6.septembris; 2.februāris

 

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA UN IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS":

 •  Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 10.-12.jūlijs, plkst. 10.00-16.00 (223.telpa, 2.stāvs, A korpuss)
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 12.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 15.-16.jūlijs plkst. 10.00-16.00
 •  Studiju ilgums: 2 gadi
 •  Studiju sākums: 3.septembris

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

 •  Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 25. un 27.jūnijs plkst. 10.00-16.00 B korpusa 158A kab.
 •  Iestājpārbaudījums: 28.jūnijs
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 28.jūnijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 28.jūnijs plkst. 15.00-16.00
 •  Studiju ilgums: 1 gadi un 7 mēneši
 •  Studiju sākums: 9.septembris

 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ" AR APAKŠPROGRAMMU "SPORTA FIZIOTERAPEITS" vai "PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ": 

 •  Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 22.jūlijs, plkst. 16.00-19.00 un 23.jūlijs, plkst. 08:00-13:00
 •  Iestājpārbaudījumi: 24.jūlijs, plkst 10.00-12.00
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 24.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 2024.gada 24.jūlijs plkst. 13.00-15.00
 •  Studiju ilgums: 2 gadi
 •  Studiju sākums: 6.septembris

 

AKADĒMISKĀ DOKTORA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

 •  Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 25.-26.jūnijs, plkst. 10.00-16.00
 •  Iestājpārbaudījumi: 27.jūnijs
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 27.jūnijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 27.jūnijs, plkst. 14.00-15.00
 •  Studiju ilgums: 3 gadi un 7 mēneši 
 •  Studiju sākums: 12.septembris
 

ATVĒRTO DURVJU NEDĒĻA

2024.GADA no 11.MARTA līdz 15.MARTAM plkst. 10.00-15.00 LSPA VESTIBILĀ (1.stāvs, A korpuss)