Svarīgākie datumi

2022./2023. AKADĒMISKAIS GADS
 

 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":
 

Pilna laika klātienes studijas

Nepilna laika neklātienes studijas
 •  Dokumentus pieņem klātienē2022.gada 20.-22. un 25.jūlijā plkst. 10.00 – 17.00.
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 25.jūlijā
 •  Studiju līgumu slēgšana:  28.-29.jūlijā plkst. 10.00 – 16.00

   

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "FIZIOTERAPIJA":

Pilna laika klātienes studijas

 •   Dokumentus pieņem klātienē: 2022.gada 11.-16. un 18-19.jūlijā plkst. 10.00 – 17.00.
                                                                                   (ieskaitot sestdienu, 16.jūliju)
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 19.jūlijā
 •  Studiju līgumu slēgšana:
  20.-21.jūlijā
  plkst. 10.00 – 12.15 un 12.45 – 16.00
  25.-27.jūlijā, plkst. 9.00 – 12.15 un 12.45 – 16.00


Nepilna laika klātienes studijas

 •  Dokumentus pieņem klātienē2022.gada 20.-22. un 25.jūlijā plkst. 10.00 –  17.00.
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 25.jūlijā
 •  Studiju līgumu slēgšana:  28.-29.jūlijā plkst. 10.00 – 16.00

 

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS":

 •  Dokumentus pieņem klātienē: 2022.gada 11.-14.jūlijam plkst. 10.00 – 17.00.
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 14.jūlijā
 •  Studiju līgumu slēgšana: 18.-19.jūlijā plkst. 10.00 – 16.00

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

 •  Dokumentus pieņem klātienē: 2022.gada 27.-28.jūnijam plkst. 10.00 – 16.00.
 •  Iestājpārbaudījums: 30.jūnijs
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 30.jūnijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 30.jūnijā plkst. 10.00 – 14.00

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ" AR SPECIALIZĀCIJU "SPORTA FIZIOTERAPEITS" vai "PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ": 

 •  Dokumentus pieņem klātienē: 2022.gada 27.- 28.jūnijā un 21.jūlijā plkst. 10.00 – 16.00.
 •  Iestājpārbaudījumi: 22.jūlijā
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 22.jūlijā
 •  Studiju līgumu slēgšana: 2022.gada 22.jūlijā plkst. 13.00  16.00

 

AKADĒMISKĀ DOKTORA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

 •  Dokumentus pieņem klātienē: 2022.gada 27.- 28.jūnijā, plkst. 10.00 – 16.00.
 •  Iestājpārbaudījumi: 29.jūnijā
 •  Konkursa noslēguma termiņš:  29.jūnijā
 •  Studiju līgumu slēgšana: 2022.gada 29.jūnija, plkst. 14.30  15.00
 

ATVĒRTO DURVJU DIENA

Tiek organizēta katru gadu Martā un Maijā.