Svarīgākie datumi

2023./2024. AKADĒMISKAIS GADS
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 

NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJAS:
 •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 24.-26.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 26.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana:  27.-28.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju sākums: 9.oktobris
   

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "FIZIOTERAPIJA":

PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 • Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 12.-15. un 17-18.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
                                                                               (ieskaitot sestdienu, 15.jūliju)
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 21.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 24.jūlijā un 25.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju sākums: 1.septembris
   

NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 24.-26.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 26.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana:  27.-28.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju sākums: 4.septembris

 


PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VESELĪBA, FIZISKĀ AKTIVITĀTE UN DROŠĪBA":

PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:
 •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 24.-26.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
 •  Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiski un mutiski): 26.jūlijs
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 26.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana:  27.-28.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju sākums: 8.septembris

 

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS":

 •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 12.-14.jūlijs plkst. 10.00-16.00
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 14.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 17.-18.jūlijs plkst. 10.00-16.00
 •  Studiju sākums: 11.septembris

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

 •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 29.jūnijs plkst. 10.00-16.00 B korpusa 158A kab.
 •  Iestājpārbaudījums: 30.jūnijs
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 30.jūnijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 30.jūnijs plkst. 15.00-16.00
 •  Studiju sākums: 5.septembris

 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ" AR SPECIALIZĀCIJU "SPORTA FIZIOTERAPEITS" vai "PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ": 

 •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 17.jūlijā plkst. 08.00-14.00 un 18.jūlijs 15.00-19.00
 •  Iestājpārbaudījumi: 19.jūlijs
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 19.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 19.jūlijs plkst. 13.00-15.00
 •  Studiju sākums: 8.septembris

 

AKADĒMISKĀ DOKTORA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

 •  Dokumentu iesniegšana: 2023.gada 27.jūnijs, plkst. 10.00-16.00
 •  Iestājpārbaudījumi: 29.jūnijs
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 29.jūnijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 29.jūnijs, plkst. 14.00-15.00
 •  Studiju sākums: 8.septembris
 

ATVĒRTO DURVJU DIENA

2023.GADA 13.MARTS un 13.MAIJS