NODERĪGI PAR LSPA

  •  Dzīvošanas vieta un izmaksas:

Studējošo dienesta viesnīca:
Brīvības gatve 351, Rīga, LV-1024
Tālrunis: 67521286
Komandante: Inese Neija


Maksa (vienam studentam):
Pilna laika klātienes studējošiem 1 mēnesis - 84,00 EUR, 1 diennakts - 5,00 EUR
LSPA absolventiem 1 mēnesis -112,00 EUR
Ārvalstu studentiem 1 mēnesis - 98,00 EUR
Viesdocētājiem, viesstudentiem 1 diennakts - 14,00EUR
Nepilna laika neklātienes studējošiem, reflektantiem sagatavošanas kursu  laikā, reflektantiem iestājpārbaudījumu laikā, profesionālās pilnveides kursu dalībniekiem 1 nedēļa - 28,00 EUR

 

  •  Ēdināšana:

Pēc individuālas izvēles:

· LSPA ēdnīca: strādā darba dienās 9.50 – 15.30
· Ledus halles kafejnīca: strādā 12.00 – 14.00

 

  • Finansiālais atbalsts studējošiem:

Par valsts budžeta līdzekļiem pilna laika klātienes studējošiem:
· stipendijas:
   1) ikmēneša stipendija sekmīgiem 
studējošiem konkursa kārtībā  - (140,00 EUR).

Par maksu pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studējošiem:
· studiju kredīts ar valsts galvojumu (MK noteikumi Nr. 231), 
garantiju (valsts galvojumu) sniedz finanšu institūcija ALTUM (Swedbank).
· studējošā un studiju kredīts bez valsts galvojuma (pēc individuālas izvēles) – (atbilstoši banku nosacījumiem).


 

  •  LSPA Studējošo pašpārvalde

Instagram: lspasp
 

  •  Starptautiskās programmas:

LSPA līdzdarbojas SOCRATES (ERASMUS) programmā.
Noslēgti sadarbības līgumi par studentu apmaiņu ar:
· Varšavas Sporta izglītības akadēmiju (Polija);
· Lietuvas Sporta izglītības akadēmiju (Lietuva, Kauņa);
· Stokholmas Universitātes Fiziskās izglītības koledžu (Zviedrija);
· V.Levski Bulgārijas Nacionālo sporta akadēmiju (Bulgārija, Sofija)

 

  •  Sporta būves:

1) “A” mācību korpuss:
· sporta spēļu zāle;
· divas vingrošanas zāles;
· trenažieru zāle,
2) “B” mācību korpuss:
· sporta spēļu zāle;
· divas cīņas zāles;
· ārstnieciskās vingrošanas zāle,
3) vieglatlētikas manēža;
4) stadions;
5) ledus halle;
6) 
tenisa korti.

 

  • Telpas (iespējas) studējošiem ar īpašām vajadzībām:

Cilvēkiem ratiņkrēslos ir iespējams nokļūt:
· pilnībā “A” korpusā 1.-6.stāvā;
· daļēji “B” korpusā (1.stāvā);
· vieglatlētikas manēžā un stadionā (brīvi).

 

  •  Brīvā laika aktivitātes:

Studējošo pašpārvaldes organizētie sporta un atpūtas pasākumi.

Bez maksas: 
bibliotēka
divas datorklases
Wi-Fi