LSPA.jpg

NODERĪGI PAR LSPA

Dzīvošanas vieta un izmaksas:
Studentu dienesta viesnīca:
Brīvības gatve 351, Rīga, LV-1024
Tālrunis: 67521286
Komandante: Inese Neija
Maksa 
55.00 - 70.00 EUR mēnesī

 

Ēdināšana:
Pēc individuālas izvēles:
· LSPA ēdnīca: strādā darba dienās 9.50 – 15.30
· Ledus halles kafejnīca: strādā 12.00 – 14.00

 

Telpas (iespējas) studentiem ar īpašām vajadzībām:
Cilvēkiem ratiņkrēslos ir iespējams nokļūt:
· pilnībā “A” korpusā 1.-6.stāvā;
· daļēji “B” korpusā (1.-2.stāvā);
· vieglatlētikas manēžā un stadionā (brīvi).

Finansiālais atbalsts studentiem:
Par valsts budžeta līdzekļiem studējošiem:
· stipendijas:
   a) ikmēneša stipendija sekmīgiem studentiem konkursa kārtība
  - (99,60 EUR);

Par maksu studējošiem:
· studiju kredīts ar valsts galvojumu - (atbilstoši LR IZM Studiju fonda noteiktajiem limitiem);

Visiem studējošiem:
· studējošā kredīts ar valsts galvojumu - (344,00 EUR mēnesī);
· studējošā un studiju kredīts bez valsts galvojuma (pēc individuālas izvēles) – (atbilstoši banku nosacījumiem).

LSPA Studējošo pašpārvalde
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
Studiju telpas:

LSPA studiju procesā izmantojamās telpas 22 047 m2 platībā:
· “A” mācību korpuss;
· “B” mācību korpuss;
· vieglatlētikas manēža;
· ledus halle;
· stadions;
· tenisa korti.

Starptautiskās programmas:
LSPA līdzdarbojas SOCRATES (ERASMUS) programmā.
Noslēgti sadarbības līgumi par studentu apmaiņu ar:
· Varšavas Sporta izglītības akadēmiju (Polija);
· Lietuvas Sporta izglītības akadēmiju (Lietuva, Kauņa);
· Stokholmas Universitātes Fiziskās izglītības koledžu (Zviedrija);
· V.Levski Bulgārijas Nacionālo sporta akadēmiju (Bulgārija, Sofija)
· Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju (Baltkrievija, Minska);
· I.Kanta Krievijas Valsts universitāti (Krievija, Kaļiņingrada).

Sporta būves:
1) “A” mācību korpuss:
· sporta spēļu zāle;
· divas vingrošanas zāles;
· trenažieru zāle,
2) “B” mācību korpuss:
· sporta spēļu zāle;
· divas cīņas zāles;
· ārstnieciskās vingrošanas zāle,
3) vieglatlētikas manēža;
4) stadions;
5) ledus halle.

Brīvā laika aktivitātes:
Studentu pašpārvaldes organizētie sporta un atpūtas pasākumi.

Bez maksas:
        bibliotēka,
        divas datorklases
        Wi-Fi

Mājaslapa: lspa.lv