UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2024./2025. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813)

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI | VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | KONTAKTI |  PIELIKUMI

  •  Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 25. un 27.jūnijs plkst. 10.00-16.00 B korpusa 158A kab.
  •  Iestājpārbaudījums: 28.jūnijs
  •  Konkursa noslēguma termiņš: 28.jūnijs
  •  Studiju līgumu slēgšana: 28.jūnijs plkst. 15.00-16.00
  •  Studiju ilgums: 1 gadi un 7 mēneši
  •  Studiju sākums: 9.septembris

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

   •  iesniegums (skat. 1. pielikumu),
   •  diploma un atzīmju lapas kopijas*,
   •  CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros),
   •  izziņa par veselības stāvokli (veidlapa – 027/u),
   •  darba stāžu apliecinošs dokuments,
   •  LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija,
   •  1 fotokartiņa 3x4 cm,
   •  
Personas apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība, uzrādot oriģinālu),
   •  Reflektantiem ar kvalifikāciju “fizioterapeits” ieteikums no Sporta veida federācijas (asociācijas, savienības, sporta kluba) vai sporta skolas apliecība par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi,
   •  maģistra darba projekts (skat. 2. pielikumu),
   •  m
aksājuma uzdevuma kopija par dokumentu noformēšanu (jpg, pdf, png formātā)

*  Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Konkursā vērtē iestājpārbaudījuma un iesniegto dokumentu rezultātus (vērtēšanas kritēriji 4. pielikumā):

 Iestājpārbaudījums

Maksimālais punktu skaits

Maģistra darba projekts (maģistra darba tēmai jāatbilst LSPA Attīstības stratēģijas prioritārajiem virzieniem – skatīthttps://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514.

1-10

Svešvaloda (angļu) 1-10

Dokumentu konkurss

1-10

 

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*.
Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme.

1-10

 Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā:  av=sum(a*f)/sum(f),  kur: av - vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.

Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielākā iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme), pēc tam - punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajam publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē.

 

PIELIKUMI

1. pielikums: Maģistra darba projekts
2. pielikums: Maģistra darba projekta noformēšanas prasības
3. pielikums: Konkursa vērtēšanas kritēriji
4. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programma SPORTA  ZINĀTNE"

 

KONTAKTI

Uzņemšanas komisija: 29328410, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  vai  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Sporta zinātne" direktore Inga Liepiņa, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI    

1.1.  LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.  
1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 47813ir akreditēta līdz 2024.gada 31.decembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto)
1.3. Iegūstamā kvalifikācija un grāds: profesionālais maģistrs sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālists ar vienu no šādām kvalifikācijām: 

            •    sporta skolotājs;
            •    vai vadītājs sporta jomā;
            •    vai rekreācijas speciālists;
            •    vai sporta veida vecākais treneris**;

            •    fiziskās sagatavošanas vecākais treneris (ar sporta veida trenera vai fizioterapeita² sporta jomā kvalifikācijām iepriekšējā izglītības līmenī);
            •    psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris (ar sporta veida trenera kvalifikāciju iepriekšējā izglītības līmenī).

Skaidrojums  **:   

    ** sporta veida vecākais treneris (bez trenera kvalifikācijas iepriekšējā izglītības līmenī):

           •    airēšana, aerobika, armrestlings (roku cīņa), ātrslidošana*;
            •    basketbols, badmintons*, biatlons, bobslejs*, bodibildings, boulings*, bokss, bridžs*, brīvā cīņa, burāšana*;
            •    daiļslidošana,dambrete, džudo, džiu-džitsu*;
            •    florbols, futbols, frisbijs*, frīstails, fitness;
            •    galda teniss*, grieķu-romiešu cīņa;
            •    handbols, hokejs;
            •    jātnieku sports*;
            •    kamaniņu sports*, karatē, kērlings*, kikbokss, krosmintons*, kāpšanas sports*;
            •    lakross*, lēkšana uz batuta*, loka šaušana*;
            •    mākslas vingrošana, modernā pieccīņa*, motosports*, MMA (jaukta cīņa)*;
            •    nūjošana*, novuss;
            •    orientēšanās;
            •    pauerliftings (spēka trīscīņa) paukošana*, peldēšana;
            •    regbijs*riteņbraukšana*, riteņbraukšana BMX, riteņbraukšana MTB;
      •    sambo, skeletons*, skeitbords, skrituļslaloms*, skrituļslidošana*, skvošs*, slēpošana (distanču, kalnu),  smaiļošana un kanoe, snovbords, spēka trīscīņa, sporta aerobika*, sporta dejas, sporta tūrisms, sporta vingrošana, svarcelšana, svarbumbu celšana, šahs*, šaušana (ložu, stenda), šorttreks*;
          •    taibokss (muaythai)*, taekvondo, teniss*, triatlons*;
          •    u-šu*, ugunsdzēsības sports*;
          •    veikbords, vieglatlētika, virves vilkšana, volejbols;
          •    ziemeļu divcīņa.

Skaidrojums*: *  sporta veida vecākos trenerus sagatavo sadarbībā ar sporta veida federācijām.
Skaidrojums² fizioterapeitus uzņem ar izlīdzinošo studiju kursu moduļiem 15 KP apjomā (par maksu, 1 KP - 49,50 EUR). 

 

1.4. Konkursa kārtībā LSPA Profesionālajā maģistra augstākas izglītības programmā “Sporta zinātne” (turpmāk tekstā Maģistra programma SZ) saskaņā ar Augstskolu likuma 45.pantu otro daļu uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir derīga uzturēšanās atļauja.
1.5. Lai studētu LSPA maģistrantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība. 

        Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
       1.5.1. profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija;
       1.5.2. profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta jomā;
       1.5.3. bakalaura akadēmiskais grāds sportā un 2.līmeņa profesionālā izglītība (izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija);
     1.5.4. bakalaura grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē un 1.līmeņa profesionālā izglītība (izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija)
      1.5.5. augstākā profesionālā izglītība (sporta zinātnes nozarē), kuras studiju programmā ir ietverta atbilstošās bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu;
       1.5.6. augstākā izglītība sporta zinātnes nozarē, kas iegūta līdz 1994.gadam (ieskaitot), pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu;
       1.5.7. ar izlīdzinošo studiju kursu moduļiem 15 KP apjomā*:
                  - bakalaura akadēmiskais grāds sportā (bez 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības);
                  - bakalaura grāds vai augstākā izglītība radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē;
          *
- var aizstāt ar izglītību, iegūto LSPA Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813).

1.6. Tiesības studēt LSPA maģistrantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim, kā arī Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanas atļauja.
1.7. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.6.punkta nosacījumi) Maģistra programmā SZ uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam,  LR Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA .
1.8. Studiju ilgums – 1 gads un 7 mēneši.
1.9. Kopējais studiju ilgums profesionālās augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi.
1.10. Studiju finansēšana:  - par valsts budžeta līdzekļiem;
                                           - par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

1.11. Studējošo skaits kvalifikācijās:
        - sporta veida vecākais treneris – līdz 15 vietām sporta veidā;
        - fiziskās sagatavošanas vecākais treneris – līdz 15 vietām;
        - psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris – līdz 10 vietām;
        - vadītājs sporta jomā – līdz 15 vietām;
        - rekreācijas speciālists – līdz 15 vietām.
           

1.12. Maksa par dokumentu reģistrēšanu 35,00 EUR (izņemot bāreņus).

Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 35,00 EUR apmērā par dokumentu reģistrēšanu. Maksājuma uzdevuma kopija jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:

Maksātājs: vārds, uzvārds, pers. kods
Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

          Reģ. Nr: 90000055243
          Banka: Citadele banka AS
          SWIFT kods: PARXLV22
          Konts Nr. LV12PARX0002243790003


Maksājuma mērķis: Maksa par dokumentu reģistrēšanu. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts).