UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2024./2025. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722)

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI | VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | KONTAKTI |  PIELIKUMI

PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 • Dokumentu iesniegšana: 2024.gada 10.-13. un 15-16.jūlijs, plkst. 10.00-17.00
                                                                               (ieskaitot sestdienu, 13.jūliju)
 •  Konkursa rezultātu paziņošana: 19.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana: 25.jūlijs un 26.jūlijs plkst. 10.00-17:00
 •  Studiju ilgums: 4 gadi
 •  Studiju sākums: 2.septembris

 

NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJAS:

 •  Dokumentus pieņem klātienē: 2024.gada 22.-24.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Konkursa noslēguma termiņš: 24.jūlijs
 •  Studiju līgumu slēgšana:  25.-26.jūlijs plkst. 10.00-17.00
 •  Studiju ilgums: 4,5 gadi
 •  Studiju sākums: 2.septembris

   

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
 

Nr.

p.k.

Dokumenti

Pilna laika

klātienes studijām

Nepilna laika

klātienes studijām

1.

Rektoram adresēts iesniegums (veidlapa pielikumā), aizpilda iesniedzot dokumentus

+

(1. pielikums)

+

(2. pielikums)

2.

* Maksājuma uzdevuma kopija par dokumentu noformēšanu (jpg, pdf, png formātā)

+ +

  3.

* Pases vai ID kartes kopija

+

+

4.

* Vidējās izglītības dokumenta un sekmju

izraksta kopija

+

+

5.

Sertifikātu kopijas par centralizētā eksāmena nokārtošanu (CE Latviešu valodā, CE Matemātikā, CE Svešvalodā).

CE Bioloģijā sertifikāta kopija jāiesniedz,

ja vēlas pretendēt uz papildus punktiem.

Ne zemāk 

par 15%

Ne zemāk 

par 15%

6.

Izziņa par veselības stāvokli, adresēta iesniegšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (veidlapa Nr.027/u)

+ +

7.

Fotokartiņa 3x4 cm (1 gab)

+

+

* iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā orģināls.

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Reflektantu ieskaitīšana specialitātē notiek konkursa kārtībā pēc LATVIEŠU VALODAS, MATEMĀTIKAS un SVEŠVALODAS centralizēto eksāmenu rezultātiem (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāta pārbaudījuma ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultātiem) vidējās izglītības mācību iestādēs (vērtējums vidējās izglītības apliecinošā dokumentā). Papildus punkti tiek piešķirti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.

 

PIELIKUMI

1. pielikums: Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu
2. pielikums: UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA Profesionālā BAKALAURA augstākās izglītības programma „FIZIOTERAPIJA"

KONTAKTI

Uzņemšanas komisija: 29328410, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” direktore Anastasija Feofilova, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI

1.1. LSPA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Fizioterapija” nodrošina Latvijas valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas rehabilitācijas nozarē, nodrošinot to ar kvalificētiem un profesionāli sagatavotiem fizioterapijas speciālistiem, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 481 un Fizioterapeita profesijas standartam.

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. Akadēmijā īstenojamā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioter
apija” 
ir akreditēta līdz 2025.gada 15.septembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto).

1.3. LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” 4 studiju gados (pilna laika klātienē) un 4,5 studiju gados (nepilna laika klātienē) absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits”. 

1.4. Studiju programmu īsteno par studējošo fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksu katram studiju gadam apstiprina LSPA Senāts.

1.5. Maksa par dokumentu reģistrēšanu 35,00 EUR (izņemot bāreņus).

Pirms dokumentu iesniegšanas jebkurā bankā jāveic maksājums 35,00 EUR apmērā par dokumentu reģistrēšanu. Maksājuma uzdevuma kopija jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.

Rekvizīti:

Maksātājs: vārds, uzvārds, pers. kods
Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

          Reģ. Nr: 90000055243
          Banka: Citadele banka AS
          SWIFT kods: PARXLV22
          Konts Nr. LV12PARX0002243790003


Maksājuma mērķis: Maksa par dokumentu reģistrēšanu. Kods 21399 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts).