LSPA.jpg

MĒS MĀCĀM UZVARĒT!

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studiju procesa galvenā prioritāte ir un būs sporta nozare, kurai mēs pilnībā nodrošinām visu nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" programmas ir akreditētas līdz 2024.gada 30.decembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto).
Tās aptver vairāk nekā 50 sporta veidus un to mācīšanas metodiku.

Apgūstot LSPA pamatstudiju (bakalaura) programmu studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", absolvents iegūst divas kvalifikācijas vienlaicīgi:

Studiju virziena "Veselības aprūpe" programmas ir akreditētas līdz 2022.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā noteikto). 

Kā atsevišķs studiju virziens pamatstudiju programmā tiek piedāvāts "Fizioterapija" ar specializāciju sporta jomā. Šī profesija Latvijā vēl ir diezgan jauna, un, iespējams, daudzi nemaz nezina, ka fizioterapijai ir būtiska nozīme cilvēka veselības, kustīguma un fiziskās neatkarības saglabāšanā. 

 

Studiju ilgums bakalaura programmas apguvei:

 • 4 gadi pilna laika studijām
 • 4,5 gadi nepilna laika studijām

 

Studiju maksa 2021./2022.a.g. bakalaura studiju programmās: 

"Sporta zinātne"
¤ studijas klātienē - 1720,00 EUR (ir budžeta vietas)
¤ studijas neklātienē -  1440,00 EUR

   Konkurss uz vienu budžeta vietu "Sporta zinātnē": provizoriski 2 pretendenti


"Fizioterapija"

¤ studijas klātienē - 2820,00 EUR
¤ studijas neklātienē - 2460,00 EUR

   Budžeta vietu nav

 

Apmaiņas programmas:

ERASMUS programmas ietvaros LSPA ir noslēgti sadarbības līgumi ar 21 augstskolu 11 Eiropas valstīs, kas dod iespēju akadēmijas studentiem saņemt finansējumu studijām un praksei. Studijas un prakse ārzemēs ļauj papildināt zināšanas un prasmes, uzlabot kompetences savā studiju jomā, iepazīties ar citu valstu kultūru, tradīcijām, kā arī nostiprināt svešvalodu prasmes.

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam, sazināties ar LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāju Ilzi Āķi e-pastā:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

APGŪSTAMĀS PROFESIJAS

SPORTA SKOLOTĀJS

Studenti - topošie sporta skolotāji iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences profesionālās darbības veikšanai visās izglītības pakāpēs - bērnudārzā, vispārizglītojošā skolā, interešu izglītībā. Studiju programmas ietvaros tiks apgūti vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi. Pedagoģiskās prakses ietvaros ikviens varēs pilnveidoties praktiskajā darbā ar visu vecumu bērniem.

SPORTA VEIDA VECĀKAIS TRENERIS
Augstskolā studējošie iegūst šādas kompetences sporta veida vecākā trenera profesionālās darbības veikšanai:

 • sporta veida satura realizēšana sporta veida disciplīnu teorētiskajos un praktiskajos aspektos;
 • sporta veida treniņu metožu izvēle atbilstoši konkrētai disciplīnai;
 • sporta veida sacensību tiesāšana un organizēšana;
 • dažāda vecuma audzēkņu treniņu procesa plānošana;
 • sporta pedagoģiskā kontrole un droša treniņu procesa nodrošināšana;
 • saskarsme ar dažāda vecuma un kvalifikācijas sportistiem,
 • organizatoriskais darbs, sadarbojoties ar dažādu sporta organizāciju pārstāvjiem.

VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ

IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA MENEDŽERIS

Studiju laikā topošie vadītāji sporta jomā (menedžeri) iegūst šādas kompetences:

 • plānot un vadīt jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida izglītības vai sporta iestādi, organizāciju vai uzņēmumu, izstrādājot to darbības ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas;
 • plānot un noteikt resursu daudzumu, kontrolēt to izmantošanu;
 • pieņemt darbā darbiniekus, vadīt un kontrolēt viņu pienākumu izpildi;
 • sniegt pārskatus par darbību, veikt citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina organizācijas darbību.

Studiju process un praktiskā darba pieredzes apgūšana nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo kvalifikāciju.

REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS
Rekreācijas speciālists, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām, izstrādā un īsteno brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērķi atjaunot un nostiprināt cilvēka fiziskās, garīgās un emocionālās spējas, orientējoties uz tūrisma, sporta, dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus.

Studējot ikviens students apgūs zināšanas, prasmes un iemaņas par:

 • tūrisma mārketingu un menedžmentu, aktīvā tūrisma veidiem, specifiku, sacensību organizēšanas un vadīšanas pamatprincipiem, pasākumu būtību un organizēšanas pamatprincipiem, scenāriju veidošanu un organizēšanu, tūrisma pārgājienu un ekskursiju plānošanu, izstrādi un realizāciju; 
 • projektu rakstīšanu un vadīšanu, kas ir saistīti ar rekreācijas un brīvā laika pasākumiem.

FIZIOTERAPEITS AR SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ
Topošie fizioterapeiti studiju laikā apgūst fizioterapijas ārstēšanas metodes, kas ietver:

 • ārstniecisko vingrošanu;
 • masāžu;
 • postizometriskās relaksācijas metodes;
 • mobilizācijas tehniku;
 • manuālo terapiju;
 • fizikālās procedūras u.c. 

Studiju laikā mācību un stažēšanās prakses studentiem tiek organizētas ārstniecības iestādēs un sporta medicīnas centros. Iegūstot teorētiskās un praktiskās kompetences, fizioterapeiti var strādāt veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta sistēmā, kā arī veikt individuālu profesionālo darbību.
 

PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ

Pielāgotās fiziskās aktivitātes  ir   viena   no   pakalpojumu   sniegšanas   un   akadēmisko pētījumu   jomām, kura veicina visa vecuma cilvēkiem, ar funkcionēšanas ierobežojumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanu ar fiziskām aktivitātēm, kas speciāli pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā var strādāt veselības aprūpes iestādēs – klīnikās, rehabilitācijas centros, privātpraksē un sporta organizācijās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

 

 

 
 
 
 
 

ATVAINOJIET...

 

ATVAINOJIET, ŠAJĀ SADAĻĀ TIEK VEIKTI UZLABOJUMI!